Rozwiązania wodorowe

Rozwiązania wodorowe stanowią innowacyjny kierunek w dziedzinie energetyki i mobilności, opierający się na wykorzystaniu wodoru jako czystego nośnika energii. 

Wodorowy ekosystem obejmuje różnorodne technologie, zastosowania i procesy, które mają na celu wykorzystanie potencjału wodoru do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwinięcia zrównoważonych źródeł energii. 

Istnieje kilka kluczowych obszarów, w których rozwiązania wodorowe mają zastosowanie:

  1. Paliwa wodorowe dla pojazdów: Wodorowe pojazdy, takie jak samochody, autobusy, pociągi i nawet statki, wykorzystują paliwo wodorowe w celu produkcji energii, z wyjątkiem jedynie czystej wody jako produktu ubocznego. To umożliwia znaczne redukcje emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych w sektorze transportu.
  2. Magazynowanie energii: Wodorowy proces elektrolizy – rozkładania wody na wodór i tlen za pomocą prądu elektrycznego – pozwala na magazynowanie energii w postaci wodoru, który może być następnie wykorzystywany w celu wyrównywania niestabilności w dostawie energii i regulacji sieci energetycznych.
  3. Produkcja energii elektrycznej: Wodorowy ogniwowy generator paliwowy, czyli ogniwo paliwowe zasilane wodorem, przekształca energię chemiczną wodoru w energię elektryczną. Ten proces może być wykorzystywany w elektrowniach do wytwarzania czystej energii elektrycznej.
  4. Przemysł: Wodorowe procesy są coraz częściej stosowane w przemyśle do produkcji amoniaku, metanolu i innych związków chemicznych. Zastosowanie wodoru może pomóc w ograniczeniu emisji CO2 związanej z tymi procesami.
  5. Energetyka słoneczna i wiatrowa: Wodorowy elektrolizer może być wykorzystywany do przetwarzania nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, w wodór, który może być później magazynowany lub wykorzystywany do produkcji energii.
  6. Awaryjne źródła zasilania: Wodorowe generatory paliwowe mogą pełnić rolę awaryjnych źródeł zasilania w przypadku utraty dostępu do energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych lub katastrofach.
  7. Badania i rozwój: Inwestycje w badania i rozwój w dziedzinie technologii wodorowych prowadzą do ciągłego zwiększania efektywności, wydajności i opłacalności tych rozwiązań.

W Po Prostu Słońce posiadamy rozwiązania, które obejmują cały proces produkcji, magazynowania oraz wykorzystania zielonego wodoru. 

Jednocześnie jesteśmy również dystrybutorem rozwiązania, które pozwala na niezależność energetyczną budynku mieszkalnego czy też użyteczności publicznej.

Nasi Partnerzy: