Co to jest Bezpieczna Fotowoltaika?

Bezpieczna fotowoltaika to koncepcja dotycząca projektowania, instalacji i użytkowania systemów fotowoltaicznych w sposób, który minimalizuje ryzyko związane z bezpieczeństwem ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego.

W skrócie, bezpieczna fotowoltaika to podejście, które łączy wysoką efektywność energetyczną z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, minimalizując ryzyko związanego z montażem, użytkowaniem i utylizacją systemów fotowoltaicznych. 

Dążenie do tej koncepcji przyczynia się do promowania zrównoważonego wykorzystania energii słonecznej oraz zapewnienia bezpiecznego i ekologicznego rozwoju tej technologii.