Bezpieczna fotowoltaika

Fotowoltaika to technologia, która polega na przemianie energii słonecznej w prąd elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych i inwerterów. Jest to ekologiczny i ekonomiczny sposób produkcji energii elektrycznej, który jest coraz bardziej popularny w wielu krajach. A bezpieczeństwo jest ważnym aspektem instalacji fotowoltaicznych i należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby upewnić się, że instalacja jest bezpieczna dla użytkowników i otoczenia.

Oto kilka kroków, które można podjąć, aby zapewnić bezpieczną instalację fotowoltaiczną:

 1. Upewnij się, że instalacja jest wykonana przez wykwalifikowanych specjalistów. Nie należy samodzielnie instalować modułów fotowoltaicznych, jeśli nie ma się odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia.

 2. Sprawdź, czy instalacja jest zgodna z przepisami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Należy upewnić się, że instalacja spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jest zgodna z przepisami lokalnymi i krajowymi (w Polsce to deklaracje zgodności zgłoszone na listę PTPiREE).
 3. Wybierz urządzenia, które gwarantują bezpieczeństwo:
  1. markowe złącza po stronie DC;
  2. markowe moduły fotowoltaiczne;
  3. inwertery, najbezpieczniejsze są mikrofalowniki sprawdzonych producentów;
  4. zabezpieczenia DC (niepotrzebne przy mikrofalownikach) i AC.
 4. Upewnij się, że urządzenia (moduły fotowoltaiczne i inwertery) są odpowiednio umieszczone. Należy unikać instalowania modułów słonecznych w miejscach, w których mogą być narażone na silne wiatry lub inne warunki atmosferyczne, takie jak grad czy burze, a inwerterów bezpośrednio narażonych na promieniowanie słoneczne czy też opady deszczu lub śniegu (nie dotyczy to mikrofalowników).

 5. Dbaj o regularne konserwacje i przeglądy. Należy regularnie sprawdzać stan modułów fotowoltaicznych i w razie potrzeby wymieniać uszkodzone elementy.

 6. Upewnij się, że instalacja jest odpowiednio zabezpieczona. Należy zabezpieczyć instalację przed dostępem osób trzecich, szczególnie dzieci.

Dlaczego mikrofalowniki są bezpieczne?

Do 60V po stronie DC w układzie mikroinwertera pozwala uniknąć ewentualnego ryzyka pożaru spowodowanego silnym łukiem ciągnącym i porażeniem prądem.

Tylko 50 V po stronie DC w systemie mikroinwertera całkowicie rozwiązuje efekt PID, co znacznie poprawi wydajność energetyczną i konserwację

Ale mikrofalowniki nie mają tylko takich zalet.

Udostępnij ten artykuł
Znaczniki
Archiwizuj
Zaloguj się by zostawić komentarz
Hybrydowe Systemy Energetyczne: Łączenie Różnych Źródeł dla Zrównoważonej Produkcji Energii